Het levensverhaal, de autobiografie van P. Yogananda, die op 5 januari 1893 als Mukunda Ghosh ter wereld kwam.

Yogananda schrijft over zijn persoonlijke ontwikkeling in zijn leven. Hij geldt als één der grootste wijzen die India heeft voortgebracht.


Dit document over zijn ongewone leven is zeker één van de onthullendste in het westen gepubliceerde geschriften over de diepten van het hindoese denken en voelen en de geestelijke rijkdom van India', aldus W.Y. Evans-Wentz in diens voorwoord.


De schrijver verhaalt ons zijn jeugd, zijn toetreding tot de Swami-Orde en de lange moeizame weg naar zijn Hogere Bewustzijn. Hij promoveert aan de universiteit van Calcutta, gaat leiding ontvangen van Sri Yoekteswar en heeft ontmoetingen met groten als Gandhi, Tagore en Bose. Deze en veel andere boeiende en levensverdiepende gebeurtenissen en ervaringen worden door hem helder beschreven.


Even duidelijk is Yogananda (= 'zaligheid door goddelijke vereniging') in zijn uitleg van de wetten waardoor de yogi's zelfbeheersing bereiken en wonderen volbrengen. Verder lezen wij hoe hij twee niet-sektarische, onbaatzuchtige instellingen sticht: de Yogoda Sat-Sanga Society (India) en de Self-Realization Fellowship (Los Angeles). Paramahansa Yogananda overleed op 7 maart 1952

Autobiografie van een yogi, Yoganda Bestel Hier >>